Kategória Novinky

#spoznajtenastim – ČASŤ 1 

Zoznámte sa s Andreom, jednou z kuchárov SF4C! Mestskí kuchári, veľvyslanci potravín a školitelia kuchárov v rámci programu SchoolFood4Change sú v súčasnosti v mestách zapojení do projektu SF4C. Všetci zohrávajú významnú úlohu pri realizácii projektových aktivít v každom meste a…

celoškolský prístup k stravovaniu – už je vonku!

Whole School Food Approach Guidelines for download

Prístup k celoškoslkému stravovaniu v školách (Whole School Food Approach – WSFA) je metóda, ktorá sa používa na dosiahnutie zdravej a udržateľnej kultúry stravovania v školách a ich okolí. Nedávno boli uverejnené prvé usmernenia WSFA. Opisujú túto metódu a poskytujú…