Ďakujeme
za jedlo!

Je čas
na nové menu

#schoolfood4change

Projekt

Udržateľné verejné obstarávanie potravín

Jedlo je naša vášeň, verejné obstarávanie naša sila!

Inovatívne prístupy k obstarávaniu zdravých a udržateľných potravín pre školské stravovanie sú stredobodom pozornosti organizácie SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický prístup, ktorého cieľom je umožniť celospoločenskú zmenu potravinového systému s cieľom zabezpečiť výživné, udržateľné a cenovo dostupné školské potraviny pre všetky deti. Ako? Ambiciózne ciele a inovatívne usmernenia pre obstarávanie potravín vypracované konzorciom SF4C budú mestám a obstarávateľom slúžiť ako vodítko pri obstarávaní. Zároveň podporujú spoluprácu medzi malými poľnohospodármi, školami, miestnymi dodávateľmi potravín a stravovacími zariadeniami pri zabezpečovaní udržateľného a zdravého školského stravovania! Vzbudili sme vo vás chuť na zmenu? Kontaktujte zástupcu SF4C vo vašej krajine! Zobraziť partnerov.

Verejné obstarávanie potravín (Public Food Procurement – PFP): proces, na ktorý často dohliadajú verejné orgány, ako napríklad mestské samosprávy, a ktorý opisuje súbor opatrení na formovanie výroby a dodávateľského reťazca potravín od farmy až po stôl.
Je známe, že verejné obstarávanie potravín ako politický nástroj mení pravidlá pre transformáciu potravinového systému (zdroj: The Lancet).

Možnosť zmeniť menu 

Obstarávanie potravín a stravovacích služieb je dôležitým prvým krokom v reťazci zabezpečovania zdravého a udržateľného stravovania v školách. Zodpovednosť za nájdenie správnych poskytovateľov nesie vedenie obce alebo školy. Dostupný rozpočet je tradične jedným z hlavných kritérií výberu vhodných poskytovateľov. Rovnako dôležité však je, aby zodpovedné orgány verejnej správy pri vypracúvaní ponúk a uzatváraní zmlúv zohľadňovali aj zdravotné náklady a environmentálne kritériá spojené s potravinami. Cieľom SF4C je preto presunúť pozornosť z peňažných aspektov na kritériá, ktoré odrážajú udržateľnosť a zdravotné aspekty potravín v záujme našich detí a našej planéty. Novovytvorené kritériá obstarávania SF4C sú určené na usmernenie zodpovedných osôb (často miestnych a regionálnych orgánov), ako vybrať správnych poskytovateľov pre NOVÉ MENU!

viac informácií, prosím!

Kritériá obstarávania SF4C sú rozdelené do dvoch úrovní: 

1. Základné kritériá pre zdravé a udržateľné potraviny  

Základné kritériá zabezpečujú minimálnu úroveň zdravotnej neškodnosti a udržateľnosti. Slúžia ako nový základ pre udržateľné verejné obstarávanie potravín

  2. Rozšírené kritériá   

Môžu ich používať verejné orgány, ktoré chcú ísť nad rámec základného štandardu zdravotnej neškodnosti a udržateľnosti. Môžu povzbudiť poskytovateľov služieb, aby poskytovali ešte udržateľnejšie riešenia.

Navrhované kritériá sa týkajú rôznych aspektov udržateľných potravín a potravinových systémov, napríklad podávania väčšieho množstva ekologických, sezónnych, miestnych a čerstvo pripravených potravín. Cieľom je poskytovať výživné a vyvážené jedlá a zároveň zabezpečiť kratšie dopravné vzdialenosti, menej emisií skleníkových plynov a silnejšie miestne hospodárstvo. Chceme, aby všetky deti mali prospech z kvalitných potravín a jedál, aby si mohli vychutnať celý školský deň.

Cieľom každej školy, každého mesta a každej krajiny by malo byť ponúkať a podávať každému dieťaťu školské jedlo, ktoré je zdravé, chutné a zároveň udržateľné – v záujme nás ľudí aj našej planéty. SchoolFood4Change využíva transformačnú silu verejných tanierov a podporuje školy a mestá pri zavádzaní revolučných cieľov a kritérií udržateľného verejného obstarávania, aby sa stali skutočnými hýbateľmi zmien v oblasti udržateľnejších potravinových systémov.  Ďakujeme za jedlo. Je čas na nové menu!

Projektové oblasti

Zdravé planetárne stravovanie a varenie

Zdravé planetárne stravovanie a varenie

Cieľom projektu SchoolFood4Change (SF4C) je motivovať, podporovať a umožniť školám poskytovať inovatívne, ku klíme šetrné, zdravé, chutné, bezodpadové a miestnu identitu odrážajúce jedlá – a…

Celoškolský prístup k stravovaniu

Celoškolský prístup k stravovaniu

Celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA) je holistická koncepcia, ktorá žiakom ponúka zdravší a dlhodobo udržateľný výber potravín. Nejde len o to, aké jedlo sa im…

Udržateľné verejné obstarávanie potravín

Udržateľné verejné obstarávanie potravín

Inovatívne prístupy k obstarávaniu zdravých a udržateľných potravín pre školské stravovanie sú stredobodom pozornosti organizácie SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický prístup, ktorého cieľom je umožniť…

Čísla

43 projektových partnerov rieši problém 600 000 žiakov v 3 000 školách v
16 mestách a regiónoch v 12 krajinách. 

0

projektových partnerov

0

žiakov

0

škôl

0

miest a regiónov

0

krajín