Príliš veľa kuchárov v kuchyni? V tomto prípade nie! SF4C hľadá replikačné mestá!

Začala sa jeseň náboru! V rovnakom čase, keď našich 16 miest a regiónov SchoolFood4Change robí nábor svojich prvých škôl, musí projekt myslieť o krok dopredu. Preto sa už začal nábor ďalších miest. Od januára 2023 sme pripravení prijať do rodiny SchoolFood4Change ďalšie mestá – takzvané replikačné mestá. Viac informácií o tom, čo sú Replikačné mestá a ako sa nimi stať, nájdete tu!

SchoolFood4Change kladie veľký dôraz na mestá, pričom uznáva ich transformačný vplyv na zdravie, školy a verejné obstarávanie a ich priamy vplyv na občanov. V súčasnosti čelia mestá v celej Európe i mimo nej rôznym podobným výzvam: problémom verejného zdravia, klimatickým zmenám a sociálnej nerovnosti. Konzorcium SchoolFood4Change, ktoré tvorí 43 partnerov vrátane 16 miestnych samospráv z 12 rôznych krajín, vie, že školy môžu byť kľúčovým miestom intervencie pri riešení všetkých troch uvedených problémov. Náš nástroj? Školské potraviny!

Zlepšením školského stravovania možno výrazne znížiť uhlíkovú stopu škôl a zlepšiť zdravie a pohodu našich detí, pričom oboje má veľký kaskádovitý vedľajší prínos. Dobré jedlo v škole je dôležité pre celú spoločnosť, pretože prináša výhody v oblasti vzdelávania, miestneho a národného hospodárstva a môže pôsobiť ako preventívne zdravotné opatrenie na boj proti podvýžive vo všetkých jej formách.
To je dôvodom vzniku programu SchoolFood4Change: posunúť školské stravovanie a školy do novej paradigmy, ktorá sa zameriava na verejné zdravie, ako aj na územnú, sociálnu a environmentálnu odolnosť.

Chcete zmeniť školské stravovanie na novú paradigmu? Staňte sa replikačným mestom SchoolFood4Change!

Náš projekt má jeden kľúčový cieľ: vyvinúť inovatívne, lokálne relevantné riešenia, aby boli zdravé a udržateľné potraviny dostupné pre všetky deti. SchoolFood4Change je projekt financovaný EÚ, ktorý prebieha od januára 2022 do decembra 2025. Je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN, ako aj so stratégiou EÚ Farm to Fork. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa SF4C stavia na silnom partnerstve s mestami v celej Európe a chce sa spojiť s viacerými mestami, ktoré majú záujem transformovať svoje školské stravovanie, a tým aj svoje miestne potravinové systémy.

SchoolFood4Change vyberie až 20 replikačných miest, ktoré budú pilotovať opatrenia, riešenia a prístupy v EÚ aj mimo nej. Účastníkmi môžu byť mestské alebo regionálne samosprávy, ktoré môžu priamo ovplyvniť školské stravovanie (napr. tým, že sú zodpovedné za obstarávanie potravín) a majú záujem o realizáciu opatrení na svojom území. Tým, že sa stanú replikačným mestom programu SchoolFood4Change, majú možnosť učiť sa od miest, ktoré už začali experimentovať s novými riešeniami. Môžu využívať výhody vzájomných výmen s priekopníckymi mestami, získať podporu rôznych odborníkov v danej oblasti, pomôcť nám dokázať, že udržateľné verejné obstarávanie neznamená vyššie náklady, uskutočniť návštevy na mieste, ktoré ponúkajú skúsenosti z prvej ruky, a zúčastniť sa na personalizovaných školeniach.

Pridajte sa k úsiliu o udržateľnejšie (školské) stravovacie systémy tým, že sa stanete replikačným mestom SF4C!

Časová os

Ďalších 20 miest v EÚ aj mimo nej má teraz jedinečnú a obmedzenú príležitosť vyjadriť záujem stať sa mestom, ktoré sa zapojí do projektu SchoolFood4Change, a to do 14. novembra 2022. Replikačné aktivity sa začnú v januári 2023.

Zistite viac!

Ak máte záujem pripojiť sa k projektu ako replikačné mesto alebo máte akékoľvek otázky, prečítajte si viac informácií tu alebo pošlite e-mail na adresu: info@schoolfood4change.eu/sk.