Ďakujeme
za jedlo!

je čas
na nové menu

#schoolfood4change

Projekt

celoškolský prístup
k stravovaniu

ZAUJMIME HOLISTICKÝ PRÍSTUP!

Celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA) je holistická koncepcia, ktorá žiakom ponúka zdravší a dlhodobo udržateľný výber potravín. Nejde len o to, aké jedlo sa im v školách podáva, ale aj o to, odkiaľ potraviny pochádzajú a ako ich výroba ovplyvňuje naše životné prostredie a naše zdravie. Zavedenie WSFA do praxe si vyžaduje tímovú prácu zamestnancov školy, kuchárok, žiakov a všetkých ostatných zainteresovaných strán.

Chcete sa pridať k tímu? Kliknutím sem si môžete stiahnuť najnovšie usmernenia pre školy, mestá a regióny v rámci celoškolského prístupu k stravovaniu >>>  

PRIDAJTE ingrediencie „JEDLO“ A „VZDELANIE“ A UVIDÍTE, ČO SA STANE!

V praxi neexistuje jednoduchý recept na prechod k udržateľným školským potravinovým systémom prostredníctvom integrácie udržateľných potravín a vzdelávania. WSFA usmerňuje aktérov zmeny na každom kroku a pomáha uskutočniť celospoločenskú systémovú zmenu tým, že sa zaoberá zložením školského stravovania a školských jedální ako vzdelávacích prostredí.

PRÍSTUP JE ZALOŽENÝ NA TÝCHTO ŠTYROCH PILIEROCH
  1. Zásady vedenia: presvedčiť zainteresované strany, aby sa jedlo stalo neoddeliteľnou súčasťou školského života
  2. Jedlo a udržateľnosť: poskytovanie zdravých a udržateľných potravín v školských jedálňach, počas prestávok a mimo školského prostredia
  3. Vzdelávanie a učenie: rozšírenie učebných osnov, ako aj zapojenie sa do náboru zamestnancov školy, kuchárov, riaditeľov a učiteľov
  4. Komunita a partnerstvo: spolupráca so zainteresovanými stranami spojenými so školou, ako sú zamestnanci a učitelia školy, miestne obchody, reštaurácie, poľnohospodári atď.

Usmernenia WSFA, ktoré boli novo vypracované v rámci projektu SF4C, podrobne opisujú každý pilier. Obsahujú aj možné východiská, vykonávacie opatrenia, úlohy zainteresovaných strán a kritériá hodnotenia. Tento rámec pomáha školám uľahčiť prechod tým, že poskytuje informácie o praktických vyučovacích metódach, vzdelávacích aktivitách a aktívnej účasti žiakov a učiteľov. Cieľom je prepojiť a zapojiť všetkých v celom reťazci s novou víziou udržateľného školského stravovania.

ŠKOLY AKO KATALYZÁTORY PRECHODU NA UDRŽATEĽNÉ ŠKOLSKÉ STRAVOVACIE SYSTÉMY

WSFA pozýva poskytovateľov školského stravovania, mestských úradníkov, výrobcov, poľnohospodárov, rodičov a žiakov, aby si sadli za jeden stôl. To umožňuje, aby všetci pochopili, odkiaľ potraviny pochádzajú, čo robia s ich telom a ako ovplyvňujú klímu a životné prostredie.  

 Tento prístup tiež privádza triedu na pole (alebo poľnohospodára do triedy) prostredníctvom partnerských iniciatív fariem do škôl. Deti tak majú možnosť zažiť celý cyklus pestovania svojich potravín, zatiaľ čo poľnohospodári a výrobcovia majú možnosť nadviazať priamy kontakt s najmladšími spotrebiteľmi.

ZÁVÄZOK JE ODMENENÝ: ŠKOLY – ZÍSKAJTE MEDAILU ZA PRÍSTUP K STRAVOVANIU V CELEJ ŠKOLE

Zúčastnené školy, ktoré úspešne implementujú kritériá, sa môžu uchádzať o bronzový, strieborný alebo zlatý štatút a získať medailu, ktorá bude prezentovať ich úspech a motivovať ostatné školy k účasti. Školy, buďte priekopníkmi!

Projektové oblasti

Zdravé planetárne stravovanie a varenie

Zdravé planetárne stravovanie a varenie

Cieľom projektu SchoolFood4Change (SF4C) je motivovať, podporovať a umožniť školám poskytovať inovatívne, ku klíme šetrné, zdravé, chutné, bezodpadové a miestnu identitu odrážajúce jedlá – a…

Celoškolský prístup k stravovaniu

Celoškolský prístup k stravovaniu

Celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA) je holistická koncepcia, ktorá žiakom ponúka zdravší a dlhodobo udržateľný výber potravín. Nejde len o to, aké jedlo sa im…

Udržateľné verejné obstarávanie potravín

Udržateľné verejné obstarávanie potravín

Inovatívne prístupy k obstarávaniu zdravých a udržateľných potravín pre školské stravovanie sú stredobodom pozornosti organizácie SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický prístup, ktorého cieľom je umožniť…

čísla

43 projektových partnerov rieši problémy 600 000 žiakov v 3 000 školách v
16 mestách a regiónoch v 12 krajinách. 

0

projekových partnerov

0

žiakov

0

škôl

0

miest a regiónov

0

krajín