díky za jídlo!

Je čas na nové menu

#schoolfood4change

Projekt

celoškolNÍ pŘístup
k stravovÁNÍ

ZAUJMĚME HOLISTICKÝ PŘÍSTUP! 

Celoškolní přístup ke stravování ve škole (CPS) je holistický přístup, který žákům nabízí zdravější a udržitelnější výběr potravin. Nejde jen o to, jaké jídlo se jim ve škole podává, ale také o to, odkud potraviny pocházejí a jak jejich výroba ovlivňuje naše životní prostředí a naše zdraví. Zavedení CPS do praxe vyžaduje týmovou spolupráci mezi zaměstnanci školy, kuchaři, žáky a všemi dalšími zúčastněnými stranami.

Chcete se připojit k týmu? Klikněte zde a stáhněte si nejnovější pokyny pro školy, města a regiony týkající se celoškolního přístupu ke školnímu stravování >>>>.

PŘIDEJTE ingrediencie „JÍDLO“ A „VZDĚLÁVÁNÍ“ A UVIDÍTE, CO SE STANE!

V praxi neexistuje jednoduchý recept na přechod k udržitelným školním potravinovým systémům prostřednictvím integrace udržitelného stravování a vzdělávání. CPS vede aktéry změn na každém kroku a pomáhá uskutečnit celospolečenskou systémovou změnu tím, že se zabývá složením školních potravin a školních jídelen jako vzdělávacího prostředí.

PŘÍSTUP JE ZALOŽENÝ NA TĚCHTO ČTYŘECH PILÍŘÍCH
  1. Zásady vedení: přesvědčit zúčastněné strany, aby se jídlo stalo nedílnou součástí života školy.
  2. Potraviny a udržitelnost: zajištění zdravých a udržitelných potravin ve školních jídelnách, o přestávkách a mimo školní prostředí.
  3. Výchova a vzdělávání: rozšíření učebních osnov a zapojení do náboru zaměstnanců školy, kuchařů, ředitelů a učitelů.
  4. Společenství a partnerství: spolupráce se zúčastněnými stranami spojenými se školou, jako jsou zaměstnanci a učitelé školy, místní obchody, restaurace, zemědělci atd.

Pokyny CPS, které byly nově vypracovány v rámci projektu SF4C, podrobně popisují jednotlivé pilíře. Obsahují také možná východiska, prováděcí opatření, role zúčastněných stran a kritéria hodnocení. Rámec pomáhá školám usnadnit přechod tím, že poskytuje informace o praktických vyučovacích metodách, vzdělávacích aktivitách a aktivní účasti žáků a učitelů. Cílem je propojit a zapojit všechny v řetězci s novou vizí udržitelného školního stravování.

ŠKOLY jakO KATALYZÁTORY PřECHODU NA UDRŽiTEĽNÉ ŠKOLní STRAVOVAcí SYSTÉMY

CPS zve poskytovatele školního stravování, zástupce měst, výrobce, zemědělce, rodiče a studenty k jednání. Všichni tak mohou pochopit, odkud potraviny pocházejí, jak působí na jejich organismus a jak ovlivňují klima a životní prostředí.  

Tento přístup také přivádí třídu na pole (nebo zemědělce do třídy) prostřednictvím iniciativ partnerství mezi farmami a školami. Děti tak mají možnost poznat celý cyklus pěstování potravin a zemědělci a výrobci mají možnost navázat přímý kontakt s nejmladšími spotřebiteli.

ZÍSKÁTE ODMĚNU: ŠKOLY ZÍSKAJÍ MEDAILI ZA CELOŠKOLNÍ PŘÍSTUP KE STRAVOVÁNÍ

Zúčastněné školy, které úspěšně plní kritéria, mohou požádat o bronzový, stříbrný nebo zlatý status a získat medaili, která bude prezentovat jejich úspěch a motivovat další školy k účasti. Školy, buďte průkopníky!

PROJEKTOVÉ OBLASTI

Planetární dieta a vaření

Planetární dieta a vaření

Cieľom projektu SchoolFood4Change (SF4C) je motivovať, podporovať a umožniť školám poskytovať inovatívne, ku klíme šetrné, zdravé, chutné, bezodpadové a miestnu identitu odrážajúce jedlá – a…

Celoškolní přístup ke stravování

Celoškolní přístup ke stravování

Celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA) je holistická koncepcia, ktorá žiakom ponúka zdravší a dlhodobo udržateľný výber potravín. Nejde len o to, aké jedlo sa im…

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Inovatívne prístupy k obstarávaniu zdravých a udržateľných potravín pre školské stravovanie sú stredobodom pozornosti organizácie SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický prístup, ktorého cieľom je umožniť…

čísla

43 projektových partnerů řeší problém 600 000 žáků ve 3 000 školách v regionu.
16 městech a regionech ve 12 zemích.

 

0

projektových partnerů

0

žáků

0

škol

0

měst a regionů

0

států