děkujeme za jídlo!

Je čas
na změnu

#schoolfood4change

Picture Copyright: monkeybusinessimages

SCHOOLFOOD4CHANGE USILUJE O TO, ABY ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ BYLO PŘÍJEMNÉ A ZDRAVÉ PRO NAŠE DĚTI I NAŠI PLANETU.

Děti a mladí lidé tráví většinu svých dnů ve škole, která je místem nejen pro učení, ale také pro stravování a společenský život. Projekt SchoolFood4Change (SF4C) kombinuje všechny tyto prvky, aby měl dlouhodobý pozitivní dopad na školní stravování na celém kontinentu. Cílem tohoto čtyřletého projektu financovaného EU je nově definovat, co znamená zdravě a udržitelně se stravovat ve škole, a zároveň se věnovat vzdělávání v oblasti stravování na více úrovních. Projekt SchoolFood4Change vidí školy jako katalyzátory systémových a vícefaktorových změn, mimo jiné včetně školních osnov. Zahrnuje školení kuchařů, dodavatelů stravy a veřejných zadavatelů na úrovni měst a jeho cílem je vytvořit skutečný vlnový efekt, který ovlivní až dva miliony občanů ve 12 zúčastněných zemích EU.

V souladu se strategií EU Farm to Table a cíli udržitelného rozvoje OSN projekt vyvíjí inovativní řešení a místně přizpůsobitelné osvědčené postupy pro školy, školní stravovací zařízení, odpovědné veřejné orgány a tvůrce politik. K dosažení ambiciózního cíle, kterým je umožnit změnu potravinového systému v celé komunitě, využívá 43 partnerů zapojených do projektu SF4C, v jehož čele stojí ICLEI Europe, holistický, víceúrovňový přístup: ten zahrnuje vývoj inovativních a udržitelných kritérií a metod nákupu potravin, podporu stravování a vaření v souladu se zásadami planetárního zdraví a zavedení celoškolního přístupu ke školnímu stravování. Jedná se o definovaný rámec pro obce a školy, jehož cílem je vytvořit ucelenou kulturu stravování a postavit jídlo do centra školního poslání.

Děkujeme za jídlo. je čas na nové menu

Celoškolní přístup ke stravování spolu se změnou školních jídelníčků vytváří udržitelnou kulturu stravování ve školách a jejich okolí. Odstraňuje bariéru mezi třídou a jídelnou, mezi výrobci a studenty, a ovlivňuje tak celý hodnotový řetězec od farmy až po vidličku. SF4C se snaží spojit znalosti a zkušenosti aktérů v oblasti udržitelnosti z akademické sféry, administrativy, vzdělávání a advokacie, aby bylo možné dosáhnout ambiciózního cíle, kterým je formování a změna stravovacích návyků více než 600 000 dětí ve 12 zemích – jedno jídlo za druhým.

Každé sousto se počíta pro udržatelnou budoucnost

Změna je naléhavě nutná. Žádná evropská země není na dobré cestě splnit své cíle v oblasti snižování obezity do roku 2025. V mnoha evropských zemích míra obezity mezi mladými lidmi stále roste. Dnešní děti si právě teď vytvářejí celoživotní stravovací návyky, ale my musíme využít příležitost, kterou mají v dětství. Programy školního stravování vytvářejí neuvěřitelný potenciál, který žákům od útlého věku umožňuje seznámit se s výživnými, regionálními a chutnými potravinami, což jim umožní stát se hybateli změn a přenést toto poselství do svých domovů a rodin. Zároveň si musíme uvědomit, jaký dopad mají naše stravovací návyky na planetu. Zemědělství se celosvětově podílí na emisích skleníkových plynů jednou třetinou. Je největší hnací silou ztráty biologické rozmanitosti a odlesňování, což dále prohlubuje krizi udržitelnosti, které čelíme. Spojením různých prvků planetárního a lidského zdraví řeší projekt SchoolFood4Change dva z našich největších problémů současně.

Projektové oblasti

Planetární dieta a vaření

Planetární dieta a vaření

Cieľom projektu SchoolFood4Change (SF4C) je motivovať, podporovať a umožniť školám poskytovať inovatívne, ku klíme šetrné, zdravé, chutné, bezodpadové a miestnu identitu odrážajúce jedlá – a…

Celoškolní přístup ke stravování

Celoškolní přístup ke stravování

Celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA) je holistická koncepcia, ktorá žiakom ponúka zdravší a dlhodobo udržateľný výber potravín. Nejde len o to, aké jedlo sa im…

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Inovatívne prístupy k obstarávaniu zdravých a udržateľných potravín pre školské stravovanie sú stredobodom pozornosti organizácie SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický prístup, ktorého cieľom je umožniť…

Zdroje

Zde najdete a stáhnete si výsledky našich projektů, publikace a další užitečné materiály. Zveme vás k jejich využití – užijte si je!

Kontakt

Chceme od vás slyšet! Zůstaňte s námi v kontaktu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se programu SchoolFood4Change, napište nám e-mail a my vám rádi pomůžeme.