díky za jídlo!

je čas na změnu

#schoolfood4change

Projekt

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Jídlo je naše vášeň, veřejné zakázky naše síla!

Inovativní přístupy k získávání zdravých a udržitelných potravin pro školní stravování jsou hlavním cílem projektu SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický přístup, jehož cílem je umožnit celospolečenskou změnu potravinového systému s cílem zajistit výživné, udržitelné a cenově dostupné školní stravování pro všechny děti. Jak? Ambiciózní cíle a inovativní pokyny pro zadávání veřejných zakázek na potraviny vypracované konsorciem SF4C budou vodítkem pro města a zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Podporují také spolupráci mezi drobnými zemědělci, školami, místními dodavateli potravin a provozovateli stravovacích zařízení s cílem zajistit udržitelné a zdravé školní stravování! Podpořili jsme vaši chuť ke změně? Kontaktujte zástupce SF4C ve vaší zemi!

Veřejné zadávání veřejných zakázek na stravování (Public Food Procurement, PFP): proces, na který často dohlížejí veřejné orgány, jako jsou obce, a který popisuje soubor opatření pro formování výroby a dodavatelského řetězce potravin od farmy až po stůl. Je známo, že veřejné zakázky na potraviny jako politický nástroj mění pravidla transformace potravinového systému (zdroj: The Lancet).

Možnost změnit menu  

Zadávání veřejných zakázek na potraviny a stravovací služby je důležitým prvním krokem v řetězci zajišťování zdravého a udržitelného školního stravování. Odpovědnost za vyhledání správných poskytovatelů nese obec nebo vedení školy. Tradičně je jedním z hlavních kritérií pro výběr vhodných poskytovatelů dostupný rozpočet. Stejně důležité však je, aby odpovědné orgány veřejné správy při přípravě nabídek a zadávání zakázek zohledňovaly zdravotní náklady a ekologická kritéria spojená se stravováním. Cílem SF4C je proto v zájmu našich dětí a naší planety přesunout pozornost od peněžních hledisek ke kritériím, která odrážejí udržitelnost a zdravotní aspekty potravin. Nově vypracovaná kritéria SF4C pro zadávání veřejných zakázek mají odpovědným osobám (často místním a regionálním orgánům) poskytnout vodítko, jak vybrat správné dodavatele pro NOVÉ MENU!

více informací, prosím!

Kritériá nákupu SF4C jsou rozdělené do dvou úrovní: 

  1. Základní kritéria pro zdravé a udržitelné potraviny 

Základní kritéria zajišťují minimální úroveň zdravotní nezávadnosti a udržitelnosti. Slouží jako nový základ pro udržitelné veřejné zakázky na potraviny.

  2. Rozšiřující kritéria

Mohou je využívat orgány veřejné správy, které chtějí jít nad rámec základního standardu zdraví a udržitelnosti. Mohou povzbudit poskytovatele služeb k poskytování ještě udržitelnějších řešení.

Navrhovaná kritéria se týkají různých aspektů udržitelných potravin a potravinových systémů, například podávání většího množství ekologických, sezónních, místních a čerstvě připravených potravin. Cílem je poskytovat výživná a vyvážená jídla a zároveň zajistit kratší dopravní vzdálenosti, méně emisí skleníkových plynů a silnější místní ekonomiku. Chceme, aby všechny děti měly prospěch z kvalitních potravin a pokrmů, které si budou moci vychutnat během celého školního dne. 

Cílem každé školy, každého města a každé země by mělo být nabízet a podávat každému dítěti školní jídlo, které je zdravé, chutné a zároveň udržitelné – v zájmu nás lidí i naší planety. SchoolFood4Change využívá transformační sílu veřejných talířů a podporuje školy a města při zavádění revolučních cílů a kritérií udržitelného zadávání veřejných zakázek, aby se staly skutečnými hybateli změn v oblasti udržitelnějších potravinových systémů.  Děkujeme za jídlo. Je čas na změnu!

PROJEKTOVÉ OBLASTI

Planetární dieta a vaření

Planetární dieta a vaření

Cieľom projektu SchoolFood4Change (SF4C) je motivovať, podporovať a umožniť školám poskytovať inovatívne, ku klíme šetrné, zdravé, chutné, bezodpadové a miestnu identitu odrážajúce jedlá – a…

Celoškolní přístup ke stravování

Celoškolní přístup ke stravování

Celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA) je holistická koncepcia, ktorá žiakom ponúka zdravší a dlhodobo udržateľný výber potravín. Nejde len o to, aké jedlo sa im…

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Udržitelné zadávání veřejných zakázek na stravování

Inovatívne prístupy k obstarávaniu zdravých a udržateľných potravín pre školské stravovanie sú stredobodom pozornosti organizácie SchoolFood4Change (SF4C). SF4C uplatňuje holistický prístup, ktorého cieľom je umožniť…

FIGURES

43 project partners tackle 600,000 pupils in 3,000 Schools in
16 cities and regions in 12 countries. 

0

project partners

0

pupils

0

schools

0

cities and regions

0

countries