SchoolFood4Change chce zmeniť náš potravinový systém

Pozývame všetky zainteresované strany k jednému stolu.
Iniciujeme transformáciu potravinového systému smerom k sociálnej a environmentálnej odolnosti.

Členovia konzorcia projektu SchoolFood4Change (SF4C) teraz spojili svoje sily, aby zmenili náš potravinový systém smerom k stravovaniu, ktoré je chutné a zdravé pre ľudí aj pre planétu. Na dosiahnutie tohto cieľa projekt financovaný EÚ zapája 3 000 škôl ako katalyzátorov transformácie potravinového systému, ktorý ovplyvňuje 600 000 mladých ľudí prostredníctvom 16 miest a regionálnych samospráv v 12 európskych krajinách a šíri sa do celej spoločnosti. Projekt SchoolFood4Change koordinuje organizácia ICLEI – Miestne samosprávy pre udržateľnosť a spája za jeden stôl všetkých relevantných aktérov v oblasti školského stravovania: od študentov, rodičov a učiteľov, poľnohospodárov, kuchárov a zamestnancov jedální až po odborníkov z oblasti udržateľného obstarávania potravín, dietológov a miestnych podnikov.

Jadrom projektu SchoolFood4Change je trojitý akčný prístup inovatívneho obstarávania potravín, podpora zdravého stravovania a varenia na planéte, ako aj celoškolský prístup k stravovaniu (WSFA).

Inovatívne udržateľné obstarávanie potravín je účinným nástrojom na zmenu, pretože pomáha plniť povinnosť štátu starať sa, najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, ako sú deti a študenti. Projekt poskytne lokálne prispôsobiteľné riešenia verejného obstarávania, ktoré majú silu sprístupniť zdravé a udržateľné stravovanie vo všetkých školách v Európe a nenechať žiadne dieťa pozadu.

Viac ako 10 000 kuchárov a zamestnancov jedální bude vyškolených v oblasti planetárnej zdravej výživy podľa odporúčaní Lancetovej komisie EAT, čo im umožní variť školské jedlá, ktoré sú chutné a udržateľné pre študentov aj pre planétu.

Celoškoškolský prístup k stravovaniu holisticky zapája celú školskú komunitu do rozvoja zdravých a udržateľných stravovacích aktivít. Pre žiakov zahŕňa vzdelávanie o potravinách, záhradkárčenie, konzervovanie a spoločné varenie jedál, ako aj partnerstvo školy a farmy. WSFA zapája aj ďalších aktérov od farmy až po vidličku, ako sú poľnohospodári, kuchári a miestne podniky. Jeho vplyv sa šíri do celej spoločnosti a dotýka sa viac ako dvoch miliónov občanov EÚ.